Institute of Geology AS CR, v. v. i.

Medium-sized research center which main purpose is to gain, interpret and integrate the knowledge of the Earth System.

Photo galleries

List of Photo galleries

Exkurze v Geologickém ústavu AVČR ve dnech 6.-7. listopadu 2014

Exkurzí v Geologickém ústavu AVČR se ve dnech 6.-7. listopadu 2014 zúčastnili zástupci všech generací. Zájem
vzbudila chemická laboratoř, kterou děti vnímaly jako „svět kouzel“. Na jiném místě bylo možno vyzkoušet
měření magnetismu a radioaktivity běžných horninových vzorků. V laboratoři mikrosondy si děti zkusily 3D brýle.
Snažili jsme se, aby naši návštěvníci nejen viděli, ale mohli si geologický materiál sami ohmatat… a částečně i
odnést s sebou domů.

Visit at our institute - Week of Science and Technology of the ASCR 2013

This year´s guests of the Week of Science and Technology of the Academy of the Sciences at our institute visited workplace of the scanning electron microscopy, optical microscopy, chemical laboratories and took a look under the arms of palaeobiologists.

Visit of Indian palynologist Dr. Samir Sarkar from the Birbal Sahni Institute of Paleobotany Lucknow

In the frame of  mutual scientific exchange between the Czech and Indian Academy of Sciences an important Indian palynologist Dr. Samir Sarkar visited between August 11 – September 8, 2013 the Laboratory of Paleobiology & Paleoecology. Main purpose of his visit was the study of  Cretaceous palynomorphs, especially dinocysts from the Bohemian Cretaceous Basin. On September 3, 2013 he gave the lecture:  “Palynofloral assemblages from Tertiary sediments of India: stratigraphic and palaeoenvironmental implications.“
Author: Marcela Svobodová

Visit of foreign journalists

Group of journalists from European Union visited our institute on March 15th.

Vernissage and the book Ledové Čechy (Icy Bohemia) launch party

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i. and the Gallery Makráč, 8th December, 2010: Opening of the exhibition of Michal Sedlák´s drawings "Ne-možnosti" (Radek Mikuláš) and the book Ledové Čechy (Icy Bohemia) launch party. Photo Pavel Lisý.