Institute of Geology AS CR, v. v. i.

Medium-sized research center which main purpose is to gain, interpret and integrate the knowledge of the Earth System.

Photo galleries

List of Photo galleries

Exkurze v Geologickém ústavu AVČR ve dnech 6.-7. listopadu 2014

Exkurzí v Geologickém ústavu AVČR se ve dnech 6.-7. listopadu 2014 zúčastnili zástupci všech generací. Zájem
vzbudila chemická laboratoř, kterou děti vnímaly jako „svět kouzel“. Na jiném místě bylo možno vyzkoušet
měření magnetismu a radioaktivity běžných horninových vzorků. V laboratoři mikrosondy si děti zkusily 3D brýle.
Snažili jsme se, aby naši návštěvníci nejen viděli, ale mohli si geologický materiál sami ohmatat… a částečně i
odnést s sebou domů.

Vernissage and the book Ledové Čechy (Icy Bohemia) launch party

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i. and the Gallery Makráč, 8th December, 2010: Opening of the exhibition of Michal Sedlák´s drawings "Ne-možnosti" (Radek Mikuláš) and the book Ledové Čechy (Icy Bohemia) launch party. Photo Pavel Lisý.