Vertikální zonálnost rudonosných granitových plutonů ve světle moderních analytických metod - pracovní setkání 6.–7. října 2015

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. s podporou Grantové agentury ČR (projekt P210/14/13600S), pořádá ve dnech 6.-7. října 2015 pracovní setkání s terénní exkurzí.

Program