Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele

Rada Geologického ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.
 
Požadavky:
 
  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č.  341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  • vysokoškolské vzdělání a dosažení vědecké nebo vědeckopedagogické hodnosti v některém z oborů činnosti ústavu;
  • vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními nebo jinými výstupy s mezinárodním ohlasem;
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti s praxí minimálně 10 let;
  • jazykové znalosti;
  • morální bezúhonnost.

 Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017.

Přihlášky se strukturovaným životopisem (v češtině nebo angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických hodnostech, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních výstupů vědecké činnosti, případně další relevantní přílohy zašlete nejpozději do 10. února 2012 písemně na adresu Rada GLÚ AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 (přihlášky zasílejte v zalepené obálce doporučeně nebo předejte do podatelny ústavu; obálku označte nápisem Výběrové řízení – ředitel). 

Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete zhodnocení dosavadního stavu pracoviště a svou představu o budoucí jeho funkci, tj. o záměrech, které byste jako ředitel(ka) pracoviště chtěl(a) realizovat.