Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení, vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 222
Fax: 
+420 220 922 670
E-mail: 
navratiltatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha-Lysolaje, Česká republika
Číslo místnosti: 
Suchdol 327
Specializace: 
Envrionmentální geochemie

 V rámci výzkumu prováděného laboratoří environmentální geologie a geochemie se zabývám zejména tématy, která se týkají pohybu prvků životním prostředím. Zejména se soutředím na geochemický výzkum povrchových vod s ohledem na toxické prvky jako jsou např. Be, Al, Cd a Pb. Dalším tématem, kterému se věnuji je acidifikace životního prostředí a její vlivy na lesní ekosystémy. Řada projektů na jejichž řešení jsem se podílel se zabývala hodnocením změn v chemismu srážkových vod na území ČR i mimo ně. Značná část výzkumu kterému jsem se věnoval probíhala a probíhá v prostředí experimentálního povodí Lesni potok. Na této výzkumné ploše jsem řešil svou diplomovou a doktorskou práci, které byly publikovány v časopise Geolines a knižně ve vydavatelství Verlag Dr.Müller.
Jako člen řešitelského týmu jsem se podílel i na projektech řešících problematiku geochemie povodňových sedimentů, kontaminace prostředí důlními materiály z výsypek, biogeochemií nutrientů v lesních ekosystémech apod. Aktualní téma mojí práce je výzkum dynamiky rtuti (Hg) v životním prostředí ČR a geochemická identifikace zdrojů prašnosti.
Výsledky environmentálního geochemie a geologie, včetně výsledků své práce využívám od roku 2006 při nedílné součásti práce - výuce na PřFUK v rámci předmětu "Těžké kovy v životním prostředí na PřfUK" (soubor zde). S tématem přednášek se prolíná i náplň habilitační práce "Dynamika rtuti v životním prostředí" (soubor zde).

Seznam publikací na WOS + citovanost: http://www.researcherid.com/rid/C-3181-2008
Portál Research gate (publikace) https://www.researchgate.net/
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6213-5336

Vybrané prezentace na konferencích a seminářích
Vybrané posterové prezentace
Vědecké časopisy pro které recenzuji
Popularizační články

Vybrané publikace:
NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., HOJDOVÁ M., PENÍŽEK V., BUCHTOVÁ J. (2014) Distribution and Pools of Mercury in Czech Forest Soils. Water, Air and Soil Pollution 225, 1829. (ISSN 0049-6979) DOI 10.1007/s11270-013-1829-1
NAVRÁTIL T., HLADIL J., STRNAD L., KOPTIKOVÁ L., SKÁLA R. (2013) Volcanic ash particulate matter from the 2010 Eyjafjallajökull eruption in dust deposition at Prague, central Europe. Aeolian Research 9, 191-202. (ISSN  1875-9637) DOI 10.1016/J.AEOLIA.2012.12.002
NAVRÁTIL T., VAŘILOVÁ Z., ROHOVEC J. (2013) Mobilization of aluminum by the acid percolates within unsaturated zones of sandstones. Environmental Monitoring and Assessment 185, 7115-7131. (ISSN  0167-6369) DOI 10.1007/S10661-013-3088-4
NAVRÁTIL T., ROHOVEC J., HOJDOVÁ M., VACH M. (2011) Spring Snowmelt and Mercury Export from a Forested catchment in the Czech Republic, Central Europe. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 86, (6), 670-675. (ISSN 0007-4861) DOI 10.1007/s00128-009-9705-9
NAVRÁTIL T., NORTON S., FERNANDEZ I., NELSON S. (2010) Twenty-year inter-annual trends and seasonal variations in precipitation and stream water chemistry at the Bear Brook Watershed in Maine, USA. Environmental Monitoring and Assessment 171, (1-4),  23-45. (ISSN  0167-6369) DOI 10.1007/s10661-010-1527-z
NAVRÁTIL T., HOJDOVÁ M., ROHOVEC J., PENÍŽEK, V., VAŘILOVÁ, Z. (2009) Effect of Fire on Pools of Mercury in Forest Soil, Central Europe. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 83, (2), p. 269-274. (ISSN 0007-4861) DOI10.1007/s00128-009-9705-9
NAVRÁTIL T., ROHOVEC J., ŽÁK K. (2008) Floodplain sediments of the 2002 catastrophic flood at the Vltava (Moldau) River and its tributaries: mineralogy, chemical composition, and post-sedimentary evolution. Environmental Geology 56, (2), 399-412. (ISSN 0943-0105) DOI 10.1007/s00254-007-1178-8
NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., SKŘIVAN P., KRÁM P., MIHALJEVIČ M., DRAHOTA P. (2007) Manganese Biogeochemistry in a Central Czech Republic Catchment. Water, Air, and Soil Pollution186, (1-4), p. 149-165. (ISSN 0049-6979) DOI 10.1007/s11270-007-9474-1