Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

RNDr. Leona Chadimová (Koptíková), Ph.D.

Pracovní zařazení: 
zástupce vedoucího oddělení, vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 252
Fax: 
+420 220 922 670
E-mail: 
chadimovaatgli [dot] cas [dot] cz, koptikovaatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6-Lysolaje, Česká republika
Číslo místnosti: 
Suchdol 232
Pracovní skupina: 
Oddělení geologických procesů
Specializace: 
Karbonátová sedimentologie, magnetosusceptibilitní stratigrafie, gamaspektrometrie