Speciální prezentace

Geomorfologie kvartéru (podoborová skupina České geologické společnosti) - Web sdružující vědecké pracovníky, studenty a amatéry, zajímající se o procesy, které během kvartéru ovlivňovaly a ovlivňují krajinu.
IGCP - Český národní komitét - Mezinárodní program geologické korelace (IGCP) byl založen v roce 1972 za účelem umožnění spolupráce napříč státními hranicemi a kulturními zónami. Vývoj výzkumu zabývajícího se pozemskými systémy totiž vyžaduje data ze všech končin naší planety.
Povodí Lesní potok - Web věnovaný výzkumu malého povodí Lesní potok.
Projekt NAMAK - Geologický ústav AVČR, v.v.i. spolupracuje s Přírodovědeckou Fakultou UK v Praze a s Univerzitou v Šírázu na výzkumu solného krasu a solných diapirů v Íránu.