Oddělení paleomagnetismu

Oddělení paleomagnetismu

Číslo skupiny: 
360
Vedoucí skupiny: 
Pavel Bosák
Pracoviště: 
Průhonice
Kontaktní informace
Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
E-mail: 
bosakatgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 233 087 265

Náplň výzkumu a oblasti zájmu

  • Paleogeografická a paleomagnetická studia předvariských a variských horninových formací s důrazem na výzkum Českého masívu a zvláště Pražské pánve.
  • Magnetostratigrafická studia s vysokým rozlišením, zaměřená zejména na hraniční souvrství jura/křída, kenozoické vulkanické komplexy a souvrství jeskynních sedimentů.
  • Environmentálně magnetické rekonstrukce kvartérních procesů.
  • Magnetomineralogická studia meteoritů s důrazem na výzkum vývoje solárního systému a vzniku života.

Pracovníci: 

vedoucí oddělení
emeritní vědecký pracovník AV ČR
vedoucí vědecký pracovník

zástupce vedoucího oddělení
vědecký pracovník

emeritní vědecký pracovník AV ČR
vedoucí vědecký pracovník

emeritní vědecký pracovník GLÚ

vědecký pracovník

pracovník ve vědě a výzkumu

doktorand

Výzkumné projekty: