Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Oddělení paleomagnetismu

Číslo skupiny: 
360
Vedoucí skupiny: 
Petr Pruner
Pracoviště: 
Průhonice
Kontaktní informace
Adresa: 
252 43 Průhonice, Czech Republic
E-mail: 
pruneratgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 272 690 115

Náplň výzkumu a oblasti zájmu

  • Paleogeografická a paleomagnetická studia předvariských a variských horninových formací s důrazem na výzkum Českého masívu a zvláště Pražské pánve.
  • Magnetostratigrafická studia s vysokým rozlišením, zaměřená zejména na hraniční souvrství jura/křída, kenozoické vulkanické komplexy a souvrství jeskynních sedimentů.
  • Environmentálně magnetické rekonstrukce kvartérních procesů.
  • Magnetomineralogická studia meteoritů s důrazem na výzkum vývoje solárního systému a vzniku života.

Pracovníci: 

vedoucí oddělení
vědecký pracovník

vědecký pracovník