Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Oddělení paleobiologie a paleoekologie

Oddělení paleobiologie a paleoekologie

Číslo skupiny: 
330
Vedoucí skupiny: 
Ladislav Slavík
Pracoviště: 
Rozvojová
Kontaktní informace
Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
E-mail: 
slavikatgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 233 087 247
Laboratoř paleobiologie a paleoekologie je zaměřena na studium fosilního prostředí, společenstev organizmů a fosílií obsažených v horninovém záznamu. Během výzkumu se pracovníci soustředí na paleoekologii, dynamiku vzniku, vývoje a zániku společenstev organizmů a na vývoj mořských a suchozemských areálů rozšíření fauny a flóry (paleogeografii). Dále jsou sledovány paleobiologické aplikace – evoluční nauka a biostratigrafie.
Pracovníci: 

vědecký tajemník
postdoktorand

vedoucí oddělení
vědecký pracovník

zástupce vedoucího oddělení
vědecký pracovník

vedoucí vědecký pracovník

vědecký pracovník

pracovník ve vědě a výzkumu

doktorand

postdoktorand

technik