Laboratoř fyzikálních vlastností hornin

Oddělení fyzikálních vlastností hornin

Číslo skupiny: 
370
Vedoucí skupiny: 
Tomáš Lokajíček
Pracoviště: 
Puškinovo náměstí
Kontaktní informace
Adresa: 
Puškinovo náměstí 9, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Czech Republic
E-mail: 
lokajicekatgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 224 313 520

Činnost laboratoře je zaměřena na studium fyzikálně-mechanických vlastností hornin, jejich odezvy na mechanické namáhání, zákonitostí porušování hornin, rozvoj a zdokonalování experimentálních metod. Horniny jsou zkoumány při různém způsobu namáhání (jednoosý a víceosý tlak) a při různém časovém režimu. Výsledky, zejména reologických vlastností, jsou významné při ocenění stability podzemních děl. Studovány jsou především horniny z oblastí potenciálních lokalit Českého masivu pro hlubinné ukládání radioaktivních a toxických odpadů a dále horniny reprezentující spodní zemskou kůru a svrchní plášť.

Pracovníci: 

vedoucí oddělení
vědecký pracovník

emeritní vědecký pracovník AV ČR

vědecký pracovník

pracovník ve vědě a výzkumu

postdoktorand

technicko-administrativní pracovník

Výzkumné projekty: