Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Rada GLÚ AV ČR, v. v. i.

předseda:

  • RNDr. Petr Štorch, DrSc. (Geologický ústav AV ČR)

místopředseda:

  • Mgr. Michal Filippi, PhD. (Geologický ústav AV ČR)

členové:

  • Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (Geologický ústav AV ČR)
  • Doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (Geologický ústav AV ČR)
  • Ing. Petr Pruner, DrSc. (Geologický ústav AV ČR)
  • RNDr. Ladislav Slavík, CSc. (Geologický ústav AV ČR)
  • Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (Ústav geochemie, mineralogie a přírodních zdrojů, PřF UK)
  • Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, PhD. (Ústav geologie a paleontologie, PřF UK)
  • RNDr. Jan Pašava, CSc. (Česká geologická služba)