Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Projekty

VPK – Virtuální polytechnická knihovna

Projekt Virtuální polytechnická knihovna (dále VPK) vznikl jako virtuální společenství technicky zaměřených knihoven, které chtějí společně dosáhnout radikálního zvýšení dostupnosti informačních zdrojů místním i vzdáleným uživatelům. Toto společenství bylo dne 28.3.2000 vyhlášeno Deklarací. Jde o unikátní systém dodávání dokumentů. K tomuto účelu virtuálně sjednotily fondy, vybudovaly  tzv. Souborný katalog časopisů Virtuální polytechnické knihovny a vytvořily systém poskytování kopií z fondů účastnických knihoven.

Více na: http://www.vpk.cz/

Projekt VZ09011

„Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních zdrojů pro instituce akademické a vědecké sféry České republiky“, v rámci něhož naše knihovna zpřístupňuje v GLÚ databáze GeoScience World (GSW) a GEOREF.

Více na: http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/infoz/

Projekt VZ09003

„Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (2009-2011, MSM/VZ)“. Naše knihovna v rámci tohoto projektu zpřístupňuje v GLÚ zdroje ScienceDirect a Scopus.

Více na: http://www.techlib.cz/cs/o-nas/odborne-aktivity-ntk/elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk/

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)

K tomuto projektu se naše knihovna připojila v roce 2010. Cílem je vytvoření národního úložiště šedé literatury, které bude sloužit jako centrální rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných či polopublikovaných dokumentů (tzv. šedé literatury).

Více na: http://nusl.techlib.cz/index.php/Hlavni_strana

Skupiny: