Pracovník ústavu spolunavrhovatelem oceněného projektu

Pracovník ústavu spolunavrhovatelem oceněného projektu

Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019 získalo pět řešitelů nejlepších projektů základního výzkumu ukončených v minulém roce. Ocenění získal také Jiří Bruthans z PřF UK za projekt nazvaný „Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování“. Spolunavrhovateli tohoto projektu byli Michal Filippi z Geologického ústavu AV ČR a Jana Schweigstillová z Ústavu struktury a mechaniky horniny AV ČR. O vítězných projektech rozhodlo předsednictvo Grantové agentury České republiky na základě návrhů příslušných oborových komisí. V tomto roce bylo oceněno 5 projektů (z oborů: chemie, medicína, geologie, zoologie a sociologie) z celkového počtu 448 projektů. Výsledky oceněného geologického projektu byly prezentovány např. v časopisech Geomorphology, Earth Surface Processes and Landforms, Earth-Science Reviews a Geology (zde včetně titulní stránky). K tomuto úspěchu gratulujeme!
Více o laureátech ceny a projektech zde.