Otevřený pracovní seminář Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) IUGS

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. pořádá ve spolupráci s Českou geologickou službou 29.-30. 7. 2015 otevřený pracovní seminář Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) IUGS. Seminář je zaměřený na prezentaci vědeckých výsledků spojených s výběrem nových mezinárodních stratotypů silurských stupňů aeron a telych. Současné mezinárodní stratotypy, definované mezi prvními v 80. letech, totiž naprosto nevyhovují současným nárokům na objektivitu a přesnost stratigrafické korelace. Součástí semináře je exkurze účastníků na profily pražské pánve, kandidující ve výběru stratotypů stupňů aeron a (potenciálně) homer.

3. cirkulář