Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Organizační schéma

 • Dozorčí rada
  • Rada ústavu
   • Ředitel
    • 1. zástupce ředitele
    • Zástupce ředitele
    • Shromáždění výzkumných pracovníků
    • Vědecký tajemník
    • Odborné útvary
     • Oddělení analytických metod (380)
     • Oddělení environmentální geologie a geochemie (340)
     • Oddělení geologických procesů (310)
     • Oddělení paleobiologie a paleoekologie (330)
     • Oddělení paleomagnetismu (360)
    • Správní útvary
     • Útvar ředitele (100)
      • Sekretariát ředitele
      • Sekce vědeckých informací a knihovna (110)
      • Personální sekce (120)
      • Autoprovoz
     • Technicko-hospodářská správa (200)
      • Ekonomická sekce (210)
      • Provozní sekce (220)