Konference

Vertikální zonálnost rudonosných granitových plutonů ve světle moderních analytických metod - pracovní setkání 6.–7. října 2015

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. s podporou Grantové agentury ČR (projekt P210/14/13600S), pořádá ve dnech 6.-7. října 2015 pracovní setkání s terénní exkurzí.

Program

Otevřený pracovní seminář Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) IUGS

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. pořádá ve spolupráci s Českou geologickou službou 29.-30. 7. 2015 otevřený pracovní seminář Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) IUGS. Seminář je zaměřený na prezentaci vědeckých výsledků spojených s výběrem nových mezinárodních stratotypů silurských stupňů aeron a telych. Současné mezinárodní stratotypy, definované mezi prvními v 80. letech, totiž naprosto nevyhovují současným nárokům na objektivitu a přesnost stratigrafické korelace. Součástí semináře je exkurze účastníků na profily pražské pánve, kandidující ve výběru stratotypů stupňů aeron a (potenciálně) homer.

3. cirkulář

16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář & workshop MIKRO-2015

Katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra biologie
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česká geologická služba a Grzybowski
Foundation pořádají ve dnech 10. až 11. září 2015
16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář v Olomouci,
Současně je ve dnech 9. až 10. září 2015 v Olomouci pořádán 10. Workshop MIKRO-2015

Veškeré informace jsou zde.
1. cirkulář

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti

    Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej
    geologickej spoločnosti se bude konat v Mikulově,
    ve dnech 14. 10. až 17. 10. 2015.
    Veškeré informace naleznete zde.
    Letáček ke stažení je zde.