Konference

A summer course Geology of Lithium

August 27 – September 1, Mikulov v Krušných Horách (eastern Erzgebirge, Czech Republic)
The summer course, organized by the Czech Academy of Science, is designed to bring young scientists into the geology of lithium, in the theoretical and laboratory aspects, as well as the practical exploration of Li-raw materials.

For details click here.

Mimořádný seminář o geologickém vývoji západních Karpat

Dne 18.1. 2018 od 9:30 hod proběhne na Geologickém ústavu mimořádný seminář na téma Geologický vývoj Západních Karpat. Detaily v pozvánce.

Geologický ústav byl spolupořadatelem Mezinárodního sympozia ICOS 2017

V červnu proběhlo 4. Mezinárodní konodontové sympozium ve španělské Valencii, které rovněž hostilo zasedání Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu při ICS, IUGS a Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru. Tato významná akce se věnovala nejnovějším poznatkům o tajemných mořských organismech, které jsou považovány za přímé předchůdce skupiny obratlovců a na nichž je založena globální stratigrafie paleozoika a datování mořských uloženin na což pak navazují další geologická doplňková studia. Po skončení sympozia následovala na začátku července exkurze do siluru a devonu pražské synformy a Karnských Alp, které se zúčastnili specialisté z pěti kontinentů.

Zobrazovací a analytické metody pro (nejen) geology v Brně

Geologický ústav AV ČR ve spolupráci s PřF MU Brno pořádají 25. října 2016 jednodenní workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii. Program workshopu je zde.

Geologický ústav AVČR se připojí k mezinárodnímu umělecko-vědeckému projektu o krajině

Umělecko-vědecký projekt Na pomezí samoty vstupuje do závěrečného dějství – výstav uměleckých děl vzniklých v jejím průběhu. Hlavní výstava potrvá od 5.2 do 4. 3. 2016 v Galerii Školská 28, Praha 1. Představí se díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska za účelem pozorování vlivu energetického průmyslu na životní prostředí (za Geologický ústav AVČR se severočeské části akce zúčastnili Václav Cílek a Radek Mikuláš).  Celý projekt usiluje o prozkoumání provázanosti postindustriální společnosti s přírodou a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč Evropou. K výstavě vyjde obsáhlý česko-anglický katalog.

Web projektu
Fotografie