Kolísání mořské hladiny v důsledku prastarých zalednění

Kolísání mořské hladiny v důsledku prastarých zalednění

Černé břidlice poskytují klíčové poznatky o paleoenvironmentálních změnách oceánu a atmosféry v průběhu geologické historie Země. Na území Českého masivu se nalézají černé břidlice, jejichž ukládání probíhalo na/anebo velmi blízko časové hranici mezi neoproterozoikem a kambriem, kdy došlo k velkému rozmachu života na Zemi. Nová studie vedená pracovníkem našeho ústavu L. Ackermanem otištěná v časopise Marine and Petroleum Geology (odkaz zde) se zaměřila na dvě různé oblasti výskytu černých břidlic a zjistila, že jejich uložení bylo přímo spojeno s klesající aktivitou podložního vulkanického oblouku, změnami v redox-oxických podmínek a globální změnou hladiny oceánů v důsledku období masivních zalednění mezi 550 a 580 miliony lety.