Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Fotogalerie

Seznam fotogalerií

Exkurze v Geologickém ústavu AVČR ve dnech 6.-7. listopadu 2014

Exkurzí v Geologickém ústavu AVČR se ve dnech 6.-7. listopadu 2014 zúčastnili zástupci všech generací. Zájem
vzbudila chemická laboratoř, kterou děti vnímaly jako „svět kouzel“. Na jiném místě bylo možno vyzkoušet
měření magnetismu a radioaktivity běžných horninových vzorků. V laboratoři mikrosondy si děti zkusily 3D brýle.
Snažili jsme se, aby naši návštěvníci nejen viděli, ale mohli si geologický materiál sami ohmatat… a částečně i
odnést s sebou domů.

U nás na návštěvě - Týden vědy a techniky 2013

Návštěvníci letošního Týdne vědy a techniky si prohlédli pracoviště elektronové mikrosondy, chemických laboratoří, optické mikroskopie i nahlédli pod ruce paleobiologům.

Návštěva významného indického palynologa Dr. Samira Sarkara z Birbal Sahni Institute of Paleobotany Lucknow

Ve dnech 11.8-8.9. 2013 pobýval v rámci meziakademické výměny v Laboratoři paleobiologie a paleoekologie indický palynolog Dr. Samir Sarkar. Zajímal se o palynomorfy české křídové pánve a především o dinocysty, nevápnité mořské řasy. V rámci svého pobytu přednesl dne 3.9. 2013 příspěvek s názvem “Palynofloral assemblages from Tertiary sediments of India: stratigraphic and palaeoenvironmental implications.“
Autor: Marcela Svobodová

Návštěva zahraničních novinářů

Dne 15. března navštívila náš ústav skupina zahraničních novinářů ze zemí Evropské unie.

Vernisáž a křest knihy Ledové Čechy

Makromolekulární ústav AVČR a Galerie Makráč, 8. prosince 2010: zahájení výstavy kreseb Michala Sedláka Ne-možnosti (Radek Mikuláš) a křest knihy Ledové Čechy. Foto Pavel Lisý.