Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Dozorčí rada GLÚ AV ČR, v. v. i.

předseda:

  • Prof. Jiří Chýla, CSc. (AV ČR)

místopředseda:

  • RNDr. Radek Mikuláš, CSc. (GLÚ AV ČR)

členové:

  • prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (VR AV ČR)
  • prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc. (PřF UK)
  • doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. (ÚGN)