Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

7. ročník Konference environmentální archeologie (KEA)

Ve dnech 9. – 10. 2. 2011 se na Archeologickém ústavu AVČR v Brně v. v. i. (Královopolská 147) bude konat konference environmentální archeologie (KEA 2011). Mezioborový výzkum v kontextu archeologie přináší do současné vědy nový pohled na životní podmínky našich předků a utváření zvyků současné populace. Na akademické půdě se tak sejde na 100 odborníků z oborů archeologie, genetiky, geologie, botaniky a dalších přírodovědných oborů, aby prezentovali své nejnovější výzkumy. Prezentovaný témata budou zaměřena například na záznam lidského impaktu v jezerních a povodňových sedimentech, využití geochemie při studiu lidských pozůstatků, interakci člověka a krajiny v pravěku a středověku, dynamiku vývoje přírodního prostředí u nás ale i například v Mediteránu či severní Africe. Spolupořadateli KEA 2011 jsou kromě archeologického ústavu AVČR v Brně v. v. i. také Geologický ústav AVČR v. v. i. V Praze, Česká geologická společnost, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta a Archeologický ústav AVČR, v. v. i. Akci finančně podpořili  firmy Olympus, Nikon a Beta analytic.


Bližší informace o minulých ročnících včetně letošní pozvánky a přihlášky naleznete na webu podoborové skupiny České geologické společnosti GEOMORFOLOGIE-KVARTÉR.